Komunikat Burmistrza Ryk

1-1W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Rykach oraz innych instytucjach jedynie do sytuacji koniecznych.

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa uprzejmie prosimy, aby sprawy urzędowe załatwiane były przez Państwa:

1. drogą telefoniczną pod numerami telefonów:

81 8657110 – Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rykach

81 8657121 – Ewidencja Ludności

81 8657124 – Dowody Osobiste

81 8657141 – Działalność Gospodarcza

81 8657123 – Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe

81 8657152 – Gospodarka Nieruchomościami

81 8657151 – Podziały i Rozgraniczenia Nieruchomości

81 8657150 – Planowanie Przestrzenne

81 8657143 – Ochrona Środowiska

81 8657154 – Gospodarka Odpadami

81 8657142 – Gospodarka Odpadami, fotowoltaika

81 8657132 – Inwestycje i Remonty

81 8657163 – Podatki teren wiejski

81 8657164 – Podatki teren miejski, wymiar podatków od środków transportowych

81 8657166 – Informacja dotycząca wysokości podatków rolny, leśny, środków transportowych i od nieruchomości.

81 8657135 – Promocja i Promocja Zdrowia

81 8657185 – Urząd Stanu Cywilnego

2. za pośrednictwem poczty elektronicznej:

ryki@ryki.pl – Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rykach

3. poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP

Przypominamy, że wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na rachunek Gminy Ryki prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Rykach za numerem:

76 8724 0005 2001 0000 4952 0005 – rachunek główny (wszelkie podatki i opłaty za wyjątkiem opłat za odbiór odpadów komunalnych)
65 8724 0005 2001 0000 4952 0009 – rachunek pomocniczy do opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Informujemy, że niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań możecie Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty/skrzynki EPUAP.

Rekomendujemy korzystanie z informacji umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rykach: http://www.ryki.pl – bez osobistego stawiennictwa.

Aktualne informacje na temat koronawirusa można uzyskać pod adresem: gis.gov.pl.