Opracowanie zmiany MPZP miasta Ryki

1-1Burmistrz Ryk zawiadamia, że gmina Ryki zamierza przystąpić do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki.

Wszyscy zainteresowani zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą składać wnioski w formie pisemnej do Burmistrza Ryk, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do dnia 17 kwietnia 2021 roku. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku (opisanie w jakim zakresie ma nastąpić zmiana planu) oraz oznaczenie nieruchomości (numer działki, miejscowość, ulica), której dotyczy wniosek.

Burmistrz Ryk
inż. Jarosław Żaczek