Otwarty konkurs ofert na wypoczynek letni 2019

herb_01Burmistrz Ryk działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) ogłasza otwarty konkurs ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2019 na realizację następującego zadania:

 

„Wypoczynek w okresie ferii letnich 2019 dla 60 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, szczególnie z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem, turnus: od 10 – 14 dni”.