Ankieta dla mieszkańców Gminy Ryki „Usługi indywidualnego transportu door-to-door”

Drodzy Mieszkańcy gminy Ryki,
W związku z chęcią przystąpienia Gminy Ryki do projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.

Projekt ma na celu ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności (w tym osób z niepełnosprawnościami), poprzez uruchomienie usług indywidualnego transportu door-to-door. Zebranie informacji odnośnie skali zainteresowania przedmiotowym projektem pozwoli rzetelnie ocenić zapotrzebowanie na wprowadzenie usługi „door-to-door” na terenie gminy Ryki.
Ankieta jest anonimowa.

Link do ankiety: https://forms.gle/ArueCuZRERrJByho8