Bezpieczni bez azbestu

herb_01Gmina Ryki podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego” realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

 

Realizacja projektu planowana w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób fizycznych. Do wsparcia kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:

  • likwidacji/ demontażu pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych,
  • usunięciu/ odbioru odpadów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach poświadczonych oświadczeniem o usunięciu azbestu.

Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze ustalonego terminu III naboru wniosków. O dacie składania wniosków i szczegółach poinformujemy Państwa niebawem.

Film informacyjny: http://www.azbest.lubelskie.pl/media#
Film edukacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=6bnBhKdTosk&feature=youtu.be
Film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=1ygpEm-ldOk