Dla najlepszych przyjaciół i powierników

a10O tym, że babcia i dziadek są najlepszymi przyjaciółmi i powiernikami wie każdy wnuczek. Ci, którzy uczą się w Szkole Podstawowej w Nowodworze, dziękowali za wsparcie seniorom podczas uroczystości w piątek 19 stycznia

a11Na okolicznościowy koncert życzeń złożyły się wiersze i piosenki, dedykowane babciom i dziadkom oraz “Taniec Motyli” w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I – III. W okolicznościowym programie artystycznym wystąpili również ich rodzice, którzy zaprezentowali inscenizację “Rzepki” Juliana Tuwima. 

 

a12Wszyscy artyści z przejęciem odgrywali swoje role, śpiewali piosenki i recytowali wiersze, a babcie i dziadkowie ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. 

 

W finale wszyscy odśpiewali bohaterom uroczystości głośne 100 lat, po czym dzieci obdarowały gości własnoręcznie przygotowanymi upominkami. 

a14Część artystyczną przygotowały nauczycielki Bożena Grzelak, Katarzyna Grzechnik, Małgorzata Walasek, Alfreda Niedbalska i Małgorzata Rudnicka, a do życzeń dla babć i dziadków przyłączyły się dyrektor SP w Nowodworze Małgorzata Gągała, reprezentująca radę rodziców Justyna Mazurek oraz przedstawicielka samorządu uczniowskiego, która zaprosiła gości na słodki poczęstunek.

 

(fot. SP w Nowodworze)