Dofinansowanie na przydomowe instalacje retencyjne

mala_retencjaaBurmistrz Ryk informuje, że Gmina Ryki rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację podziemnych zbiorników na wodę deszczową w domach prywatnych.
Takie instalacje pozwolą mieszkańcom znacznie obniżyć rachunki za wodę w okresie letnim przy jednoczesnej ochronie środowiska, zwłaszcza w kontekście odczuwalnych zmian klimatu.
Poziom dofinansowania wynosi aż 85% minus podatek vat.
W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania – deklaracji udziału w Projekcie. Plik z deklaracją w załączeniu (poniżej). Deklaracje są dostępne również u Sołtysów.

Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.

Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji dla danego gospodarstwa domowego – ważny jest optymalny dobór zbiornika w kontekście m.in. dostępnej powierzchni działki czy powierzchni dachu.

Mieszkańcy biorący udział w Projekcie zobowiązani będą dostarczyć do Sołtysa (lub elektronicznie na wskazany adres e-mail) mapę zasadniczą w skali 1:2000.

Efektem działań poprzedzających oraz inspekcji technicznych będzie zgłoszenie robót budowlanych dla Projektu oraz pozyskanie dofinansowania na budowę zbiorników w Państwa gospodarstwach domowych.

Opłaty za inspekcje terenowe: 300 zł brutto

Krok po kroku:

  1. Organizacja spotkań informacyjno-edukacyjnych w Państwa Gminie (informacja na stronie WWW Urzędu)
  2. Wypełnianie deklaracji przez mieszkańców oraz podpisywanie umów na wykonanie inspekcji technicznych ( u Sołtysa)
  3. Dostarczenie przez mieszkańca mapy zasadniczej (wyciągniętej ze Starostwa Powiatowego) oraz dostarczenie do DOEKO (mail: mapy@doekogroup.pl) lub do Sołtysa
  4. Przygotowanie dokumentacji do wniosku.
  5. Zgłoszenie robót budowlanych.
  6. Przygotowanie oraz złożenie wniosku o dofinansowanie.

Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego:

tel. 12 446 4297 lub mailowo: dt@doekogroup.pl

Deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz umowy na analizę technicznych możliwości budowy instalacji Z-N można składać w od 9 lipca 2020 r. do 16 lipca2020 r. do Sołtysa ( na warunkach ustalonych w sołectwie)

Osoby które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Gminy Ryki: https://www.ryki.pl/

Prezentacja

Wzór umowy

Deklaracja przystąpienia do projektu

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

[WZÓR] Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Źródło: UM RYKI