Gmina Nowodwór ma swoje insygnia

Gmina Nowodwór ma w końcu swój herb, flagę, pieczęć i sztandar. Wzory, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w piątek 27 lutego zatwierdziła Rada Gminy.

 

nowodworfffffffffffffffffffRóża z herbu Poraj nawiązuje do założycieli i właścicieli miasta, rodziny Męcińskich, a także symbolicznie do świętego patrona tej rodziny i patrona kościoła w Nowodworze. Oprócz czterech róż, w herbie widnieją także atrybuty św. Wojciecha, wiosło nawiązujące do misyjnej podróży Wojciecha do Prusów i biskupi pastorał. 

Flaga to czerwony płat z godłem herbowym pośrodku, bez tarczy, nawiązujący do chorągwi z okresu staropolskiego, w tym z XVI wieku, czyli okresu kiedy powstał Nowodwór. 

Pieczęcie przedstawiają godło herbu gminy, bez tarczy, w napisami ułożonymi na wzór dawnych pieczęci samorządowych, od czoła inicjowanych znakiem krzyżyka.

 

nowwwwoooooooooooddddddddNa pierwszym zielonym płacie sztandaru widnieje figura, nawiązująca do renesansowych kartusz heraldycznych, z motywem róży w jego narożnikach oraz z herbem gminy pośrodku. Nad nim jest złoty napis GMINA NOWODWÓR, a poniżej daty 1556 i 2016. Pierwsza data nawiązuje do lokacji Nowodworu jako miasta, zaś druga odnosi się do 460. rocznicy lokacji. Z kolei kształt kartusza to nawiązanie do czasów renesansu, czyli “Złotego Wieku” w dziejach Polski, a jednocześnie okresu założenia Nowodworu. Na drugiej stronie sztandaru widnieje Orzeł Biały – godło herbu Rzeczypospolitej Polskiej, a głowica sztandaru przedstawia srebrzysty czterostronny renesansowy ażurowy kartusz z motywem róży, nawiązujący do herbu gminy. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia herbu i pozostałych insygniów została przyjęta jednogłośnie. Będzie ich można używać 14 dni po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym.

 

(fot. UG Nowodwór)

 

Źródło: UG Nowodwór