Konkurs: „Policjant, który mi pomógł”

headZapraszamy do udziału w konkursie pt.: „Policjant, który mi pomógł”.

Jest to konkurs trwający nieprzerwanie od 2008 r., a w tym roku to już XI jego edycja. Ideą przedsięwzięcia jest nagradzanie i popularyzowanie pojedynczych funkcjonariuszy, którzy wykazali się wyjątkowym profesjonalizmem i empatyczną postawą w działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W organizacji konkursu uczestniczy Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, a jego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zgłoszenia policjanta, który w indywidualnym uznaniu wykazuje się w/w cechami oraz wyjątkowymi umiejętnościami w obszarze pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie może dokonać każda osoba, instytuacja lub organizacja wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska  Linia”,  02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13, do dnia 31 maja 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl oraz www.policja.pl.