Nabór uzupełniający do projektu OZE: KOCIOŁ NA PELLET

OLYMPUS DIGITAL CAMERASzanowni Państwo!
Gmina Ryki prowadzi nabór uzupełniający do projektu OZE: KOCIOŁ NA PELLET.
Informacje pod nr tel. 81 865 71 54, 81 865 71 57 lub 81 865 71 40

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 60% wartości inwestycji.
Zapraszamy do składania ankiet i uczestnictwa w projekcie.

Źródło: UM RYKI