Najjaśniejsza w świecie iskra poety się zapaliła? (część II)

Mój tomik Myśli liczy 13  wierszy. Każdy z nich – jakaś ważna historia z mojego życia. Historia o przyjaźni, o zdradzie historia, historia o miłości… Poetycka inspiracja nigdy nie jest taka sama – ona zmienia się za każdym razem, darując mi nowy utwór poetycki. Dostać wenę twórczą mi pomaga muzyka, przyroda, własne życie. Czasami natchnienie mnie zostawia i czekam bardzo długo na jego powrót. Współcześni wierszokleci już nie są takimi poetami, co były kiedyś dawno temu.

 

Ale teraz o wierszach…

1. Pierwszy wiersz w moim tomiku nazywa się “Nigdy tobie nie podołać mnie!”.

 

Wiersz ten potrafi powiedzić prawie wszystko o nastoletnim  życiu – młodzieżowe imprezy, alkohol, papierosy, dziewczyny i chłopaki w bliskich relacjach. Ale nie spieszcie się zanosić mnie do spisu ‘bad boy’, bo szczerze mówiąc – nigdy tak nie spędzam czas wolny.

 

 

?? ???? ???? ?? ??????? ???????!

? ???????????? ?????????, ?, ??????,

? ????? ??? ??? ???? ??????.

? ?????????, ? ?????? ??????!

? ?????? ???? ???? ?????? ???.

????? ???????? ????? ? ?????

????? ??? ????? ????? ?????? ???.

?? ?????? ??? ????, ?? ? ??? ????.

????? ??????  ??????? ???????? ?? ???.

? ??? ?? ??????? ????? ??? ? ????? ??????.

? ????? ????? ? ????? ?? ????,

? ?????? ????? ?????? ?????.

? ??? ????? ????? ??????!

???? ????? ??? ??? ???? ??????.

????? ??? ????? ?????? ????.

?? ???? ???? ?? ??????? ???????!

 

 

2. Drugi wiersz z kolei nie ma nazwy. Ten wiersz został napisany jeszcze w 2011 roku – w czasy deficytu mojej poetyckiej inspiracji. Ma on bardzo ciekawą historię – historię mojego wielkiego błędu. Ale nie chce mi się tego wspominać, dlatego tę historię opowiem innym razem.

 

?? ???? ????. ? ??? ??? ? ??? ????.

?? ?????, ?? ???? ??? ???? ?? ????. 

???? ?????, ??? ???? ?? ?????????,

?? ???, – ???????, ??????, ?…?? ?????!

?? ?????????? ?? ??????, ?????? ???????.

? ???? ???, ?????? ??????? ????.

?????? ?? ?????????, ?????, ?…?? ?????!

? ???? ????? ???? ??????: “??? ??”

 

 

3. Trzeci wiersz to właśnie pierwszy wiersz celowo napisany dla mojego tomiku. Przypominam, że ma on nazwę “Cicho wariuję” i opowiada o mych uczuciach i o mojej rozpaczy. Świat dla mnie to bieganina; w nim każdy ma swój bilet na pociąg życia.

 

 

? ???? ????? ? ???.

???????? ?????? ???.

????? ?? ????? ?.

?????? ??? ?? ??? ????.

? ???? ????? ? ???.

?? ? ?? ????? ????.

? ???? ???? ?????, ????.

? ? ????? ? ???????.

? ???? ????? ? ???.

?? ? ??? ?? ??????, ???!

? ????? ????? ????

???? ?? ?????? ?????. 

? ???? ????? ? ???.

????? ?? ???????, ???. 

???? ??? – ?????? ?????,

? ??????? – ???? ?????.

? ???? ????? ? ???.

??? ?????? ?????? ????.

???? ??? ?? ?????? ????,

????? ?? ????? ??????.

 

 

4. Czwarty wiersz - “Nie lubię!”. Wiersz, z treści którego był stworzony drugi promo-klip. Wiersz o moich zasadach – o tym co lubię i czego nie wynoszę! Przyjaźń powinna być prawdziwa, marzenie – sprawa tylko i wyłącznie samego człowieka, fajki to zło, każdy człowiek ma prawo na swoją osobistość – o tym wszystkim mówi się w moim wierszu.

 

 

? ?? ?????,????? ???? ?? ????????:

?? ????????,??? ? ?????,?????..

? ?? ?????,????? ??? ???-?????? ??????

? ????? ? ???? ???? ???? ??? ???????.

? ?? ?????,????? ??????? ??? ???????.

????? ?????? ??????,?? ??? ?

? ?? ?????,????? ?? ?????? ???????

?????????? ?????-?????? ????..

? ?? ?????,????? ?? ???? ????? ?? ??????..

? ??????? ????????? ?????.

? ?? ?????,????? ?? ?????? ?????

????? “??????” ??????? ??????!

? ?? ????? ??????? ? ???????,

? ?????? ?????? ???????!

? ?? ?????????? ????????.

? ??? ?????? – ????? ?????? ? ???!  

 

 

5. Piąty wiersz to drugi i ostatni wierszyk w moim tomiku, który nie ma nazwy. Jest on o rannej, niewzajemnej miłości, która doprowadziła do smutnego końca.

 

 

?? ???? ????????? ???? ???????, 

??? ??????? ?? ?????? ???? ?????,

?? ???? ?????????? ?? ?????,

?? ?? ???????, ??????? ?????.

?????? ????????, ???? ? ?????,

?? ?? ????????, ?????, ??? ?? ???????.

?????? ? ???????? ???? ??????.

?????, ????? ?????? ???? ?? ??????

?? ???????, ?? ??????, ?? ?????.

?? ????????, ??? ????? ?? ????.

?? ???? ?????, ?????, ??? ???, ?????.

?????? ???? ????????? ?????.

????? ??????, ? ? ???? ???? ?? ?????.

?? ?? ???????, ????? ??? ????.

? ? ????? ??????? ??????????? ????..

???? ??????:”? ??????, ??????!”

? ????? ????, ?????? ? ??????,

?????? ? ????????? ?????? ??? ????? ?????!

??????? ?????, ????? ????? ???.

?????? ???? ???? ?? ?????…

 

 

 

6. Niektórzy ludzie mówią, że nigdy nie przyznam się do własnego błędu. Oni bardzo się mylą…

 

Szósty wiersz jest całkiem poświęcony temu tematowi. Kiedyś nie tak dawno temu straciłem przyjaciela przez zdradę. Nie jestem pewien, że nasza przyjaźń była całkiem prawdziwa, ale w jej śmierci mam swój oddzielny udział. Jak się mówi, cicha woda brzegi rwie. Ach, tak! Wiersz ma nazwę “Odważył się zdradzić przyjaciela”.

 

 

????????? ??????? ? ?????,

????? ?? ????????, ??? ????,

????????? ????? ???????

? ??? ?????? ? ??????.

??? ???????? ????? ?? ??????,

? ??????? ???? ??? ???????.

???? ??????, ?????? ?????? ? 

?? ?????? ? ????? ????.

?????? ?????? ? ???????,

? ??????? ?? ????? ?? ????.

??? ? ????, ????? ?????

????? ??????: ????????? ????!

???? ??? ??????? ??? ??? ???????

?????? ??????, ??? ???? ????????. 

???? ?, ??? ??????????,

? ??? ?? ?????? ?????????.

? ??????? ??????, ????????,

? ?????? ?????? ?? ?????.

?? ??????? ???-?? ??????????

? ???? ???????? ??? ?????????

 

 

7. Kiedyś już mówiłem o tym wierszu, nazywa się on “Mi wszystko jedno…”, został napisany w grudniu 2012 roku tak samo w lekkim smutku.

 

 

“??? ??? ?????”

???????? ?????? ?????.

??? ??? ?????..

? ??? ?? ???? ??????.

??? ??? ?????..

?? ??? ??? ??????????..

??? ??? ?????!

????? ?????? ??? ?????!

??? ??? ?????..

?????? ?????? ??????.

??? ??? ?????..

? ???????? ????..

??? ??? ??????

? ?????..???? ???????

? ???? ?????..

????? ? ???-??..

…??????…

 

 

8. Ósemka to wiersz o nieskończonym problemie całego świata. Nie, to nie o Rosji. Jest on o wojnie dobra i zła – wojnie kłamstwa i prawdy. Nazwa “Co jest lepsze?” od razu zadaje pytanie, na które każdy ma swoją odpowiedź. Na przykład, ja uważam, że lepsza jest prawda, ponieważ na kłamstwie nigdy nic nie wybudujesz. A co jest lepsze dla ciebie?

 

 

??? ??????? ? ????????!

?????? ?? ??????!

???? ??? ?? ???????

? ??????? ???,

??? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ????!

? ??????, ? ??????

?? ??? ??? ?? ?? ?????!

???????? ????? -

?????? ????? ?????? ???!

? ? ???? ???? ????

???????? ?????:

?? ?????!

?? ?????! ?? ??????? ?????!

? ????? ??????, (??????!)

???????? ???!

??? ?????: ????? ?????,

??????? ??? ???????,

??? ??? ?? ????????

?? ??? ?????????

 

 

9. Kiedy nastanie ‘Sądny dzień’ i Pan Bóg przyjdzie na Ziemię, serdecznie Mu podziękuje za swój talent. Talent dla mnie to wszystko, talent – mój brylant czystej wody. Najgorsze dla mnie dni to dni bez inspiracji, kiedy talent się chowa gdzieś głęboko we mnie. Ale kiedy “Talent mi ginie” i zostawia mnie samego w tej suchej pustyni życia, ja po prostu umieram.

 

 

?????? ??????,

??????? ???,

???? ????????? ??????? ????.

?????-?? ??? ????, ?? ? ???.

????? ????, ????? ????.

?????? ??????,

?? ? ?? ?????,

? ?? ??????, ? ?? ???????.

(?, ??????, ????? ?? ??????).

? ????? ?????? ?? ????????

?????? ??????.

? ??? ?? ???

??? ????? ? ???? ?????? ????…

??? ???????: ????-???, ????-???.

? ????? ? ??? ???????? ??????.

?????? ??????.

??????, ??????!

??? ?????? ?? ?????????

? ?????? ?? ??????,

???? ? ????? ???? ???????.

 

 

10.

 

 

Niech świat będzie dobry!

Niech dzieci nie płaczą!

Wyleczy się chory!

No, zgodni czytacze?

I niech biedni żyją

Także jak bogaci!

Pieniędzy niech zgniją!

Nie walczą sołdaci!

Niech świat całkiem miły

Cudownie dziwaczy!

Moje słowo ? siła!

Niejak nie inaczej!

 

 

I znów do mnie w gości przyleciała inspiracja. Teraz mówimy o dziesiątce, tak? I to właśnie jest mój (moim zdaniem) najlepszy i najfajniejszy wiersz z tomiku - “Tylko tak, a nie inaczej!”.

 

 

Mogę jeszcze dodać, że z treści wiersza był stworzony pierwszy promo-klip, opublikowany 19 sierpnia.

 

 

 

??, ??? ??????? ? ?????? ?????

???????? ??? ?????????????,

??? ????? ???? ???, ??? ?????,

? ????????? ??? ???????.

??, ??? ??????? ? ?????? ?????

???? ? ???? ???? ?? ?????????.

? ???? ?????? ?????? ?????,

? ???? ????????? ???????????!

? ??????? ?????, ??? ?????!

?, ??? ?????, ???????? ??????!

? ???? ??????? ????????!

?????????? ?????? ??????!

??????? ???? ? ?????????,

?????, ?????, ???????.

?????? ???????? ????????!

? ?????? ???, ? ?? ?????!

 

 

11. “Jak trudno w życiu walczyć!” - jedenasty wiersz w moim tomiku, który dostał swoją nazwę nie za świetny dobór rym. Wiersz ten napisałem w Polsce, w trudny dla mnie okres…

 

 

Na wiersz był stworzony ostatni promo-klip.

 

 

??? ?????? ? ????? ???????????!

????, ? ?????? ???? ?????????.

? ?? ??????, ? ?? ???????.

? ????? ?????? ?????????!

????????, ?? ??????? ???????!

? ????? ??????, … ???????????.

???? ?????? ? ?? ?????????!

?? ???? ??????? ?????????!

??? ?????? ??????????,

????? – ? ????? ??? ?????????! 

??? ????? ?? ???? ??????????? 

????? ? ??? ? ?????? ???????????!

 

 

12. Czy ktoś wie, że 12-ka to najlepsza ocena, którą można dostać na Ukrainie? Jest ona podobna do polskiej 6-ki, ale teraz o dwunastce w “Myślach”. Przedostatni wiersz ma nazwę “Przepiękna przyroda” i jest przewspaniałym wierszem nie tylko dlatego, że został napisany w Polsce, ale również dlatego, że z jego treści, która opowiada o tym, jak lubię przyrodę był stworzony czwarty klip!

 

 

?????? ? ?????? ???? ???????

?????? ? ???? ???????

? ???????? ??????????????.

???? ??? ??? ??????? ???!

?????? ??????? ???????

? ?????? ???????? ???.

?????????? ????? ?????-?????

? ??????? ??????? ????????.

???????? ? ?????? ?????????,

?, ???????, ? ????????? ??.

????????? ????? ???????

? ???????? ?? ???? ????.

????? ??????? ? ????????,

??, ??????????, ????,

? ? ??????????? ???????????

??? ??? ????? ?????.

 

 

13. Ostatni wiersz – jest to tzw. ‘Happy End!’ w moim tomiku. On może opowiedzieć o tym, jakie uczucia miałem już pod samy koniec napisania tomiku. O tym, kogo spotkałem w Polsce; o tym, co zmieniło całkiem moje życie. Jest to wiersz o radosnej, czystej miłości… ?

 

 

?????? ????????? ? ?????? ??? ????????,

?, ?????? ??????, ?????????? ? ???.

??? ?????????? ? ??? ???????!

??? ????? ?????? ?????? ??????!

??? ??????? ??????? ???????? ??????.

??????? ????? ????-????? ???.

? ??? ?? ????? ??????? ?? ????????!

????? ???? ????? ?? ?????.

?????? ?????? ? ????? ?? ????? ??????

? ??????? ??? ????? ????????!

? ????? ???????? ???? ?????

? ???, ??? ?????? ??? ???? ??????.

 

 

Okres napisania mojego tomiku od 2012 roku do końca 2013 roku jest okresem bardzo ważnych zmian w moim życiu. Są to i straty, i znaleziska – i płacz i śmiech. C’est la vie, jak się mówi…

 

 

Ale ja nigdy się nie poddam! Wszystko, co nas nie zabija – wzmacnia nas! Wszystko, co się nie zmienia – do lepszego!

Swoje wiersze piszę dla was, dla ludzi! Żeby każdy wiedział – dobro nie zmarło! Ono było, jest i będzie!

Niech zło stara się zniszczyć nas - najjaśniejsza w świecie iskra dobra w nas nigdy nie da mu tego zrobić!

Każdemu życzę mocnego zdrowia, wielkiego szczęścia, prawdziwej przyjaźni i czystej miłości!!!

 

W części III (ostatniej) będziesz mógł się dowiedzieć wszystko o promo-klipach ku tomiku “Myśli”, obejrzeć każdy oraz pobrać sobie tomik ze wszystkimi dodatkowymi materiałami.

 

  • Czarek

    Muszę teraz albo nauczyć się jezyka albo spróbuję użyć tlanslatora …..