Dla niektórych ?Dębliniaków? dzień 25. września zaczął się nieco wcześniej?

Bowiem, aby zdążyć na ceremonię przysięgi ?swoich podchorążych? z dęblińskiej Szkoły Orląt , która w tym roku miała miejsce na Westerplatte trzeba było wstać o pierwszej w nocy. Rozpoczęcie uroczystości zaplanowano w samo południe i tak też się stało. Dokładnie o godz. 12.00, Rektor-Komendant AMW kontradmirał dr. inż. Czesław Dyrcz złożył meldunek Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych generałowi broni Markowi Tomaszyckiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystej przysięgi podchorążych.

 

 

 

Do przysięgi przystąpiło 311 podchorążych, w tym 76 studentów wojskowych z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 201 studentów wojskowych z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz 34 studentów wojskowych z Akademii Marynarki Wojennej.

W trakcie uroczystości, poza samym aktem przysięgi składanej na sztandary wyższych szkół wojskowych, wrażenie zrobiło odśpiewanie przez podchorążych Hymnu Państwowego RP oraz Hymnu Wojska Polskiego. Zakończeniem uroczystości była najbardziej oczekiwana przez wszystkich defilada podchorążych. Nawet deszcz, który lunął w tym kulminacyjnym momencie nie zepsuł atmosfery radości i podziwu dla równiuteńko defilujących pododdziałów.

Przemoczeni i nieco zmarznięci goście, po zakończeniu części oficjalnej uroczystości mogli rozgrzać się gorącą tradycyjną woskową grochówką ?prosto z kotła? z pajdą chleba ? pycha!

Przebieg uroczystości oraz atmosfera miejsca wywarły na gościach zarówno wrażenia radości jak i refleksji. Radość ze spotkania z rodziną i ulga po zakończonym wreszcie szkoleniu podstawowym mieszały się z chwilą zadumy i wspomnień. Nie mogło być inaczej ? wyraźnie wyeksponowane w centralnym miejscu hasło Nigdy więcej wojny nikomu nie pozwoli być obojętnym na wydarzenia mające miejsce 75 lat temu. Westerplatte ? to miejsce znane jest zapewne każdemu Polakowi i kojarzy się z bohaterstwem i ofiarnością Polskiego Żołnierza.