Oferta edukacyjno – szkoleniowa Ochotniczych Hufców Pracy w Rykach


logoOHPOchotnicze Hufce Pracy dają młodym ludziom możliwość zdobycia wykształcenia oraz nauki zawodu. Opieką OHP objęta jest młodzież, która ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 18. Przygotowanie zawodowe uczestników odbywa się bezpośrednio u pracodawców na podstawie zawartych umów o pracę.

Oddziaływania wychowawcze realizowane są przede wszystkim w toku pracy, a także poprzez organizowanie przedsięwzięć kulturalno – oświatowych, rekreacyjno – sportowych i turystycznych. Zachęcają one młodzież do aktywności, rozwijają osobowość młodych ludzi oraz gwarantują im bezpieczne i pożyteczne wypełnianie czasu wolnego. Każdego roku odbywa się szereg tego typu imprez na szczeblach wojewódzkich, regionalnych i centralnych np. turniej tenisa stołowego, turniej w szachy i warcaby, konkurs informatyczny, olimpiada lekkoatletyczna, sportowo obronna, festiwal twórczości artystycznej, zawody wędkarskie, strzeleckie, turniej bowlingowi, spływy kajakowe, wycieczki.

Młodzieży proponujemy zdobycie atrakcyjnego, poszukiwanego na rynku pracy zawodu, szanse na otrzymanie pracy po ukończonej szkole, uczestniczenie w europejskich projektach wymiany młodzieży, status młodocianego pracownika, otrzymywanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy o pracę, a także zaliczenie czasu trwania nauki do stażu pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z HP w Puławach pod numerem telefonu (81) 888 97 39.

Źródło: UM RYKI