Ogłoszenie w sprawie suszy

 

ffffffffffffffffffffZgodnie z Komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach z dnia 02.07.2019r., stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na terenie gminy Ryki.
W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość składania oświadczeń o stratach w w/w uprawach spowodowanych suszą.

 

Mając na względzie zbliżające się żniwa producenci rolni, u których wystąpiły straty spowodowane suszą, są proszeni o niezwłoczne złożenie stosownych oświadczeń o stratach, gdyż komisja może szacować straty wyłącznie przed zbiorem plonu głównego.
Oświadczenia należy składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego, pok. nr 218.
W przypadku posiadania gruntów na terenie innych gmin należy złożyć oświadczenie o stratach we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy.
Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR.
Hodowcy zwierząt obowiązani są równocześnie do złożenia oświadczenia o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie.

Ostateczny termin przyjmowania oświadczeń ustala się do dnia 17.07.2019r.


Oświadczenie na uprawy (doc) (pdf)
Oświadczenie na zwierzęta (doc) (pdf)
Wzór oświadczenia na uprawy (pdf)
Wzór oświadczenia na zwierzęta (pdf)

 

Źródło: Gmina Ryki

foto: wikipedia