Ogromne szkody po wichurze z ulewnym deszczem i gradem

W dniu 15 sierpnia 2021 r. w godzinach popołudniowych przez teren Powiatu Ryckiego (gmina Kłoczew) gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggprzeszła wichura z ulewnym deszczem i gradem powodująca ogromne szkody.

Zniszczeniu uległy budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, dach na budynku szkoły w miejscowości Gózd, schronisko dla zwierząt, sprzęt rolniczy oraz uprawy rolne.

Bezpośrednio po zdarzeniu 15 sierpnia 2021 r. o godz. 19:00 w Goździe, a następnie w budynku Urzędu Gminy odbyło się spotkanie, któremu przewodniczyli Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki oraz Wójt Zenon Stefanowski – Gminy Kłoczew. Wzięli w nim udział: Przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Przewodniczący Rady Powiatu, Sekretarz Gminy Kłoczew oraz część obsady pracowników UG Kłoczew. Omówiono bieżącą sytuację oraz podzielono zadania na nadchodzącą noc (zabezpieczenie ciągów drogowych, miejsc szczególnie niebezpiecznych, zabezpieczenie krzyżowania się uszkodzonych linii energetycznych z drogami). Zostały utworzone zespoły ds. szacowania szkód, aby niezwłocznie rano mogły ruszyć w teren. W poniedziałek 16 sierpnia 2021 r. w Komendzie Powiatowej PSP odbyło się kolejne spotkanie, któremu przewodniczył Wojewoda Lubelski Lech Sprawka. Uczestniczyli w nim Pan Leszek Kowalczyk – Radny Województwa Lubelskiego, Pan Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki, Pan Piotr Łysoń – Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Zenon Stefanowski – Wójt Gminy Kłoczew, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, WKU w Puławach oraz Wojsk Obrony Terytorialnej deklarujących pomoc poszkodowanym. Następnie wszyscy przemieścili się na teren Gminy Kłoczew do miejscowości Gózd, w której było najwięcej zdarzeń. Wojewoda zapewnił o udzieleniu pomocy dla poszkodowanych przez nawałnicę, a Wójt Gminy zadeklarował wystąpienie z wnioskiem o użycie Wojsk Obrony Terytorialnej po oszacowaniu szkód, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zdjęcia źródło: KP PSP, Michał Gawryołek, PCZK

Powiat rycki