OZE – ankiety dla mieszkańców

aaaaaaaaaaaaaaaaaUrząd Miejski w Rykach informuje, że od dnia 1 lipca do 5 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, w godzinach pracy urzędu, będę przyjmowane deklaracje przystąpienia Mieszkańców Gminy Ryki do budowy instalacji OZE.

Mieszkańcy Gminy Ryki, którzy chcą przystąpić do projektu powinni:

  • zapoznać się z regulaminem uczestnictwa końcowych odbiorców w Projekcie (zał. nr 1)
  • zapoznać się z Umową dotyczącą przygotowania analizy technicznej możliwości posadowienia instalacji OZE, (zał. nr 2)
  • wydrukować i wypełnić ankietę(deklaracją), którą należy przynieść do Urzędu Miejskiego w Rykach (zał. nr 3)
  • załączyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności/ współwłasności lub prawa do dysponowania nieruchomością lub aktualny uproszczony wypis z rejestru gruntów lub aktualną księgę wieczystą,
  • w przypadku nowobudowanych budynków – Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku nowobudowanego w terminie do dnia 30.06.2020 roku

Wydrukowane i wypełnione deklaracje wraz z kopią dokumentu prawa własności/ współwłasności lub prawa do dysponowania nieruchomością lub aktualny uproszczony wypis z rejestru gruntów lub aktualna księga wieczysta należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Rykach w dniach od 1 lipca do 5 lipca 2019 roku, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Rykach.

Deklaracje będą rozpatrywane przez Komisję według kolejności ich złożenia.
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane deklaracje mieszkańców, którzy nie korzystali dotychczas z programów instalacji OZE realizowanych za pośrednictwem Gminy Ryki, zgodnie z Regulaminem przyjętym przez Radę Miejską w Rykach.

Pliki do pobrania:

Prezentacja dla mieszkańców Ryk
Zal. 1 – Regulamin uczestnictwa w projekcie
Zal. 2 – Umowa
Zal. 3 – Ankieta (Deklaracja)