Postęp prac na ulicy Młynarskiej w Rykach

W dniu 10 maja 2021 r., Starosta Rycki – Pan Dariusz Szczygielski, Wiceburmistrz Miasta Ryki – Pan Marek Jóźwik oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach – Pan Marcin Kostyra, wizytowali podczas wykonywania robót budowlanych w ulicy Młynarskiej.

 

Warto zauważyć że, obecnie trwają zaawansowane prace na tej ulicy. Wykonawca robót budowlanych, firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., jest w trakcie układania geosiatki stalowej oraz warstwy typu slurry seal. Następnie zostanie ułożona warstwa wiążąca i następnie warstwa ścieralna. Wszystkie te elementy sprawią, że droga będzie służyć mieszkańcom na wiele lat.
 

Zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349 L od km 0+616,5 do km 1+615,6 – ul. Młynarskiej w Rykach” jest finansowane środkami Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.019.532 zł, pozostały wkład pochodzi z budżetu Powiatu Ryckiego oraz dotacji Gminy Ryki w proporcji 50/50. Przypomnijmy, cała inwestycja będzie kosztować 1.699.220,95 zł, a ponadto wkład Powiatu Ryckiego będzie finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Autor: Powiat Rycki