Profilaktyka z policjantami w szkole w Sobieszynie

Policjanci z ryckiej komendy w ramach prowadzonych działań profilaktycznych w ramach Krajowego Programu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi spotkali się z uczniami Zespołu Szkół im Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie. Głównym założeniem wizyty było zwiększenie wiedzy na temat zjawiska handlu ludźmi i wspierania ofiar tego przestępstwa.3

Policjanci z Ryk zajmujący się profilaktyką przeprowadzili zajęcia z klasami o charakterze wojskowym i policyjnym w szkole w Sobieszynie. Jednym z zagadnień spotkania było pojęcie zjawiska handlu ludźmi. Uczniowie dowiedzieli się czym jest zjawisko handlu ludźmi, jakie wsparcie udzielane jest ofiarom tego procederu, w tym osobom małoletnim.  Ponadto uzyskali informacje o tym które instytucje zajmują się jego zwalczaniem  i w  jaki sposób można zapobiegać tego typu przestępstwom.

Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu było zagrożenie terrorystyczne oraz zachowania w przypadku alarmu bombowego m.in. w szkole.

starszy aspirant Agnieszka Marchlak

KPP RYKI