Przywracanie lokalnych połączeń autobusowych.

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia umów  dotyczących udzielenia dopłaty z Funduszu a50rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Z Funduszu będą korzystać organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, czyli jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla, aby móc dofinansowywać nowe linie komunikacyjne utworzone na ich terenie.

a60W piątek 30 sierpnia br. umowy odebrali przedstawiciele województwa lubelskiego, 9 gmin i 8 powiatów, a wręczyli je wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.   Wśród 9 gmin dopłatę otrzymała Gmina Ryki, a umowę podpisał Jarosław Żaczek – Burmistrz Ryk.

Środki funduszu stanowią szansę na przywrócenie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, a także pozwolą walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/przywracanie-lokalnych-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-autobusowych-pierwsze-umowy-dla-samorz%C4%85d%C3%B3w-wideo

Info i foto: LUW