Spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich

W sobotę 14 września br. na sali gimnastycznej SP nr 1 w Rykach odbyło się spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich pn. ”Programy rządowe na rzecz polskiej wsi” zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska.

W spotkaniu  uczestniczyli  przedstawiciele kół gospodyń wiejskich z powiatu ryckiego, lubartowskiego, łukowskiego, puławskiego.

Podczas wydarzenia zaprezentowano wsparcie resortu środowiska dla mieszkańców terenów wiejskich.

Doceniając wkład polskiej wsi w gospodarkę oraz rozwój Polski resort środowiska przygotował kompleksową ofertę wsparcia skierowaną bezpośrednio do mieszkańców obszarów wiejskich. Pan Leszek Kowalczyk – koordynator programu “Czyste powietrze” przedstawił szczegóły programów m.in. AgroEnergia, Czyste Powietrze, Mój Prąd, wapnowania gleb oraz usuwania folii rolniczej.

W ramach spotkania z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich swoją ofertę wsparcia prezentowały również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów. Gospodynie mogły również spróbować naturalnych produktów ze stoiska “Dobre z Lasu”przygotowanego przez Lasy Państwowe, a także dowiedzieć się nt. ubiegania się o środki na prowadzenie KGW oraz rejestracji i sprzedaży produktów regionalnych.

 

Całość wydarzenia uświetnił występ lokalnego zespołu ludowego.

Dekoracje na wydarzeniu zapewniła “Daglezja”.

Zdjęcia: Jerzy Wojtaś