Świąteczne i nocne dyżury aptek 2021

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbUCHWAŁA NR XXXVIII/206/20 RADY POWIATU W RYKACH z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu ryckiego w okresie od 4 stycznia 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/205/20 RADY POWIATU W RYKACH z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr X/52/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego