Unijne wsparcie dla przedsiębiorczych

Przedsiębiorcy z gmin powiatu ryckiego, należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Lepsza Przyszłość 411x0_lgd-logoZiemi Ryckiej” mogą liczyć na pomoc w promocji swoich towarów i usług. LGD tworzy platformę internetową, która powstaje dzięki środkom unijnym w ramach projektu “Inkubator wsparcia przedsiębiorczości”.

Ma to być odpowiedź na postulaty właścicieli firm oraz innych osób, prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu ryckiego. Podczas konsultacji społecznych zwracali oni uwagę na niewystarczającą promocję oferowanych przez nich towarów i usług, która dotyka najczęściej małe firmy, a powodem jest brak odpowiednich kadr i zbyt wysokie koszty.

Tworzona przez LGD platforma ma być sposobem na rozwiązanie tych problemów, a do jej powstania mogą się przyczynić sami przedsiębiorcy. Wystarczy, że wypełnią kartę zgłoszeniową, podając, oprócz danych kontaktowych, także m.in. rodzaj prowadzonej działalności, charakterystykę oferowanych produktów czy usług oraz inne informacje, które zdaniem wnioskodawców powinny się znaleźć w internetowej bazie.

 

Oprócz przedsiębiorców mogą w niej zaistnieć także osoby bądź organizacje pozarządowe, wytwarzające produkty lokalne w powiecie ryckim.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w biurze LGD przy ul. Żytniej 8 w Rykach, a pełny regulamin oraz inne formularze są dostępne na stronach: www.lokalnagrupadzialania.pl i www.nowodwor.eurzad.eu.

(fot. LGD “Lepsza przyszłość Ziemi Ryckiej”)