Uważajmy na niewybuchy

a1Niewybuch pocisku rakietowego odnaleziony został podczas prac porządkowych w miejscowości Podwierzbie. O znalezisku poinformował policjantów właściciel posesji. Pocisk został zabezpieczony przez saperów. Policjanci apelują o ostrożność i przypominają, że odnalezionych niewybuchów nie należy dotykać czy też próbować przenosić.

 

a212 marca br. dyżurny ryckiej komendy został poinformowany, że na terenie jednej z działek w m. Podwierzbie podczas prac porządkowych, odnaleziony został przedmiot przypominający niewybuch. Policjanci, którzy pojechali na miejsce potwierdzili zgłoszenie. Okazało się, że znaleziony przedmiot to silnik rakietowy od pocisku z czasów II Wojny Światowej. Mundurowi zabezpieczyli przedmiot do czasu przybycia na miejsce patrolu rozminowania z Jednostki Wojskowej w Dęblinie.

Policjanci przypominają, jak należy zachować się w przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch. Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Policjanci zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.

RW.

KPP RYKI