Ważna informacja! Przypominamy zasady obsługi klienta w Starostwie Powiatowym w Rykach w stanie epidemii.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie osobistego załatwiania spraw do spraw których załatwienie jest niezbędne.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej i korzystania ze zdalnych form kontaktu, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP.

Prosimy o uprzednie uzgadnianie sposobu załatwienia sprawy we właściwym wydziale korzystając np. z kontaktu telefonicznego.

Przypominamy o konieczności stosowanie się do określonych przepisami wymogów sanitarnych. W szczególności jest to. obowiązkowe zasłanianie ust i nosa a także odstępu od innych klientów. Służy to naszemu wspólnemu bezpieczeństwu w czasie epidemii.

 

Wnioski i podania

Wnioski i podania można składać w formie papierowej do skrzynki podawczej wystawionej
w hallu Starostwa Powiatowe w Rykach. Prosimy by pliki dokumentów były składane w sposób skutecznie złączony (koperta, zszywki) W przypadku przesyłek o większym rozmiarze prosimy zgłosić to w Kancelarii tel.818657463 – przesyłka zostanie odebrana przez pracownika.

 

Wydział Komunikacji

W Wydziale Komunikacji nadal obowiązuje ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów. Kontakt telefoniczny do Wydziału:

 

Rejestracja pojazdów  81 8657 479 ; 881242525

 

Prawa jazdy 81 8657 474 ; 881767575

 

Stanowisko w Dęblinie81 8830533

 

Ze względu na dużą liczbę pytań kontakt telefoniczny może być czasem utrudniony.

 

 

Telefony do wydziałów Starostwa Powiatowego w Rykach:

 

Sekretariat - 81 8657450

 

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej i korzystania ze zdalnych form kontaktu, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP.

Prosimy o uprzednie uzgadnianie sposobu załatwienia sprawy we właściwym wydziale korzystając np. z kontaktu telefonicznego.

Przypominamy o konieczności stosowanie się do określonych przepisami wymogów sanitarnych. W szczególności jest to. obowiązkowe zasłanianie ust i nosa a także odstępu od innych klientów. Służy to naszemu wspólnemu bezpieczeństwu w czasie epidemii.

 

Wnioski i podania

Wnioski i podania można składać w formie papierowej do skrzynki podawczej wystawionej
w hallu Starostwa Powiatowe w Rykach. Prosimy by pliki dokumentów były składane w sposób skutecznie złączony (koperta, zszywki) W przypadku przesyłek o większym rozmiarze prosimy zgłosić to w Kancelarii tel.818657463 – przesyłka zostanie odebrana przez pracownika.

 

Wydział Komunikacji

W Wydziale Komunikacji nadal obowiązuje ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów. Kontakt telefoniczny do Wydziału:

 

Rejestracja pojazdów  81 8657 479 ; 881242525

 

Prawa jazdy 81 8657 474 ; 881767575

 

Stanowisko w Dęblinie81 8830533

 

Ze względu na dużą liczbę pytań kontakt telefoniczny może być czasem utrudniony.

 

 

Telefony do wydziałów Starostwa Powiatowego w Rykach:

 

Sekretariat - 81 8657450