Wędkowanie na stawie “Skalski”

Wędkarze zainteresowani połowem ryb na stawie “Skalski” w Rykach mogą od dnia 21 lutego 2018 r. nabywać stosowne zezwolenia.

Zezwolenia na amatorski połów ryb wydawane są w Miejsko – Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rykach ul. Warszawska 62 w godzinach od 8:00 do 13:30, po okazaniu karty wędkarskiej oraz dowodu wpłaty. Wpłaty dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego w Rykach, bądź na konto urzędu BS Ryki, nr rach. 76 8724 0005 2001 0000 4952 0005 z dopiskiem „za amatorski połów ryb”. Za wydanie zezwolenia na okres od 1 maja do 31 grudnia 2018 r pobiera się opłatę w wysokości 220 zł. Ilość zezwoleń całorocznych jest ograniczona i wynosi maksymalnie 70 sztuk. Zapraszamy.

UM Ryki