Wykazy nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Ryki przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej i w przetargu publicznym nieograniczonym.

Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 55/26 położonej w miejscowości Swaty, gmina Ryki.
Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 2898/4 położonej w miejscowości Bobrowniki, gmina Ryki.
Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 3201/5 położonej w miejscowości Bobrowniki, gmina Ryki.
Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 3201/4 położonej w miejscowości Bobrowniki, gmina Ryki.
Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rykach przy ul. Łukowskiej