ZMIANY W HARMONOGRAMIE PRACY APTEK PEŁNIĄCYCH DYŻURY CAŁODOBOWE NA TERENIE MIASTA DĘBLIN

Starostwo Powiatowe w Rykach informuje, że w okresie od 10 października 2022 r. do 16 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmpaździernika 2022 r. Apteka przy ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3 w Dęblinie będzie czynna w godzinach: 7.00 – 23.00. Dyżur całodobowy na terenie powiatu w w/w okresie pełni Apteka w Rykach przy ul. Słowackiego 4, tel. 81 865 20 64.