Ryccy policjanci wzięli udział w Młodzieżowym Forum Nowych Technologii

27 listopada br. ryccy policjanci uczestniczyli w Młodzieżowym Forum Nowych Technologii które odbyło się w Rykach. Przedsięwzięcie miało charakter edukacyjny i odbyło się w formie platformy służącej zdobywaniu wiedzy, poszerzaniu horyzontów, wymiany doświadczeń i integracji dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego. Podczas panelu dyskusyjnego funkcjonariusze opowiedzieli, czym jest cyberprzemoc oraz przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się w sieci.

27 listopada br.  w Hali Sportowej w Rykach zostało zorganizowane Młodzieżowe Forum Nowych Technologii. To projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki, w trakcie którego uczniowie mogli wziąć udział w m.in prelekcjach, debacie oxfordzkiej oraz prezentacji uczelni z regionu. Tematy przewodnie spotkania to cyberbezpieczeństwo i nowe technologie. Ważne, by młodzież umiała z nowoczesnej technologii korzystać bezpiecznie. Nieodpowiednio wykorzystana może nieść za sobą zagrożenia.

W wydarzeniu tym uczestniczyli policjanci z ryckiej komendy. Podczas  panelu dyskusyjnego   specjalista do spraw nieletnich  aspirant Łukasz Filipek opowiedział  czym jest cyberprzemoc i przypomniał   zasady bezpiecznego poruszania się w sieci. Dodatkowo przedstawił młodym ludziom, jakie zachowania będą traktowane jako stosowanie  cyberprzemocy. Naświetlili także, że zachowanie sprawców  nie jest anonimowe i bezkarne.  Karalność może także wpływać na przyszłość młodych ludzi.

W życiu młodych ludzi coraz większego znaczenia nabiera cyberprzestrzeń. Poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne niejednokrotnie wykorzystane są do cyberprzemocy.

Cyberprzemoc to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.  Najczęściej terminu tego używa się w odniesieniu do przemocy rówieśniczej z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu. Specyfika tych komunikatorów  powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić.  Problem cyberprzemocy w oczywisty sposób dotyczy szkół. W klasie, szatni, czy na boisku dochodzi do aktów przemocy z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu. Coraz częściej też „tradycyjne” konflikty rówieśnicze ze szkoły przenoszą się do sieci.

 

aspirant sztabowy Agnieszka Marchlak