Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhDziałając na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm) Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Termin składania ofert ustala się na dzień 12 luty 2021 r. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

UM RYKI

Otwarcie orlika

orlikUprzejmie informujemy, że  z dniem  4 maja (poniedziałek) MGOSiR W Rykach wznawia działalność na obiektach sportowych „orlika” przy ul. 15 P.P.W  AK .  Kompleks czynny będzie codziennie w godz. od 1500 do 2000 . Otwarcie boisk i „orlików” nie oznacza jednocześnie tego, że wszystko natychmiast wróci do normalności sprzed czasu pandemii. Na boiskach będzie mogło znajdować się maksymalnie sześć osób. Na terenie„ orlika” nie trzeba będzie nosić maseczki, która przeszkadzałby w aktywności . Niemniej jednak do samego przyjścia na obiekt  należy zachowywać wszystkie zasady bezpieczeństwa .

MOSiR

Foto: Powiat Rycki

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

herb_01Działając na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668, 1570, 2020) Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

Na realizację zadań konkursowych w budżecie Gminy Ryki na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości: 293 000,00 zł. Termin składania ofert ustala się na dzień 19 marca 2020 r.  Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

 

Sukcesy karateków z Klubu Karate Tradycyjnego Ryki

Za nami dwa turnieje mikołajkowe, w których zawodnicy Klubu Karate Tradycyjnego Ryki zdobyli GRAD medali. Pierwszy z nich VII Turniej o Puchar Św. Mikołaja odbył się 2 grudnia w Zamościu. Wzięło w nim udział 23 naszych podopiecznych, którzy łącznie zdobyli 12 medali. Najlepsza okazała się Zuzanna Różańska i Paweł Bogusz, którzy w swoich kategoriach wiekowych zdobyli złoto w konkurencji KATA. Srebrne medale w KATA zdobyli Dawid Całka, Maciej Miszczak, Alicja Grudka i Klaudia Drachal, która wywalczyła srebro również w KUMITE. Brąz natomiast wywalczyli Szymon Henrykowski, Szymon Rzeszotek, Leszek Jahns, Zosia Turewicz oraz Jakub Buczek.  oooooooooooooo

Czytaj dalej