Włamywacze do piwnic w rękach ryckich policjantów

Kryminalni z Ryk zatrzymali 19 i 29-latka, którzy okradali piwnice. Sprawcy dokonali włamań do piwnic bloków mieszkalnych na terenie miasta.  Łupem sprawców padły m.in. rowery, narzędzia warsztatowe, ubrania, obuwie, sprzęt elektroniczny i sportowy. Łączna wartość skradzionych przedmiotów to ponad 6 500 zł. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty w prokuraturze i zostali objęci dozorem Policji. Policjanci odzyskali część skradzionego mienia.

Czytaj dalej

Koncert z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

5 marca w kinie Renesans w Rykach odbył się uroczysty koncert z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na początku zebranych powitał i wygłosił kilka słów Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek. W dalszej części swoim występem uświetnili to wydarzenie także uczniowie ZSZ nr 1 w Rykach, czyli Zespół Rozkręceni Mechanicy ze swoim patriotycznym repertuarem. Na tym muzyczny akcent się nie skończył. Kolejnym i głównym punktem był koncert Pawła Piekarczyka zatytułowany ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI PODZIEMNA ARMIA POWRACA. Aranżacja muzyczna w połączeniu z wyświetlaną grafiką nadała całości podniosłego charakteru. Koncert zgromadził liczną publiczność, która uczciła pamięć o historii naszego kraju.

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 102887L ul. Piaskowa

Dobra wiadomość dla mieszkańców ul. Piaskowej w Rykach
oooo222
 Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek podpisał umowę z wykonawcą: Jacek Michałek Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe ul. Gęsia 27/6, 20-719 Lublin na roboty drogowe w ramach przedmiotowego zadania.
Zadanie dofinansowane ze środków:
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Tytuł projektu :
Przebudowa drogi gminnej nr 102887L ul. Piaskowa w Rykach
Wartość ogółem: 2 488 510,72 zł.
Wartość dofinansowania: 1 960 000,00 zł.
Udział własny: 528 510,72 zł.
Termin zakończenia zadania: 04.09.2024 r. Czytaj dalej

Zderzenie lawety z pojazdem służby drogowej

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło 21 lutego br. na drodze S-17 w Rykach. Kierujący Mercedesem z lawetą 50-latek uderzył w tył poprzedzającego go pojazdu służby drogowej. Odczepiona laweta przewróciła się z załadowanym pojazdem na bok. W miejscu zdarzenia przez kilka godzin były utrudnienia. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Czytaj dalej

Komunikat o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 09.02.2024 r.

Zgromadzenie publiczne odbędzie się jako przejazd zwartej kolumny do 100 ciągników rolniczych oraz pojazdów osobowych.

Cel zgromadzenia podany przez organizatora to sprzeciw przeciwko nadmiernemu importowi produktów rolnych z Ukrainy.

Na trasie: Plac PKS Ryki – Starostwo Powiatowe w Rykach ul. Wyczółkowskiego 11A – Ryki ul. Żytnia – Rondo w Moszczance – Krasnogliny – Dęblin rondo przy LIDL – Rondo Moszczanka – Rondo Moszczanka przy wjeździe na trasę S17 – Rondo Moszczanka

W godzinach: 11:00 – 15:30

Źródło: Gmina Ryki

 

Tak należy obecnie budować drogi – relacja z symbolicznego otwarcia dróg powiatowych Nr 1408 L i 1409 L.

Kolejna inwestycja drogowa realizowana przez Powiat Rycki stała się faktem. 4 grudnia odebrano od wykonawcy robót budowlanych zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia-Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w powiecie ryckim”, zaś 14 grudnia dokonano symbolicznego ich otwarcia.

 

Czytaj dalej

Informacja o naborze uzupełniającym wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach SIM. Wynajem, który kończy się własnością.

Termin naboru wniosków uzupełniających: od dnia 4 grudnia 2023 do dnia 29 grudnia2023 r.
W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wpisu na listę najemców decyduje data i godzina złożonego wniosku.

sim_uzu

Burmistrz Ryk ogłasza uzupełniający nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Rykach przy ul. Granicznej, które zostaną wybudowane w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową SIM Lubelskie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. W Rykach planuje się budowę 64  mieszkań. Program skierowany jest dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Wnioski są dostępne w Urzędzie Miejskim w Rykach pokój 120,  na stronie internetowej gminy Ryki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gospodarka nieruchomościami, SIM – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa.

Wypełniony wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów kwalifikacji, winien zostać złożony w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rykach ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym wnioskodawcy oraz dopiskiem: “Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym w Rykach z zasobu SIM Lubelskie sp. z o. o.”.
Rozpatrzone zostaną wyłącznie wnioski złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XCII/588/2023 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 29 września 2023 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji mieszkaniowej w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Lubelskie sp. z o.o. w Lublinie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

Osobami udzielającymi dodatkowych informacji w temacie mieszkań są:
Anna Witak-Cybula– telefon 81 8657 153
Marzenna Jędrych– telefon 81 8657 150

Załączamy prezentację “Zasady naboru wniosków w ramach inwestycji SIM Lubelski sp. z o.o.”

Wszystkich zainteresowanych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi drukami, uchwałą, zarządzeniem i informacjami przekazanymi przez SIM.
W załączeniu wniosek.

WNIOSEK o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w Rykach z zasobu SIM Lubelskie sp. z o.o.

UCHWAŁA NR XCII/588/2023 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

ZARZĄDZENIE NR 247/2023 BURMISTRZA RYK

ZARZĄDZENIE NR 278/2023 BURMISTRZA RYK