Ogłoszenie w sprawie suszy

 

ffffffffffffffffffffZgodnie z Komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach z dnia 02.07.2019r., stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na terenie gminy Ryki.
W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość składania oświadczeń o stratach w w/w uprawach spowodowanych suszą.

 

Mając na względzie zbliżające się żniwa producenci rolni, u których wystąpiły straty spowodowane suszą, są proszeni o niezwłoczne złożenie stosownych oświadczeń o stratach, gdyż komisja może szacować straty wyłącznie przed zbiorem plonu głównego.
Oświadczenia należy składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego, pok. nr 218.
W przypadku posiadania gruntów na terenie innych gmin należy złożyć oświadczenie o stratach we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy.
Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR.
Hodowcy zwierząt obowiązani są równocześnie do złożenia oświadczenia o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie.

Ostateczny termin przyjmowania oświadczeń ustala się do dnia 17.07.2019r.


Oświadczenie na uprawy (doc) (pdf)
Oświadczenie na zwierzęta (doc) (pdf)
Wzór oświadczenia na uprawy (pdf)
Wzór oświadczenia na zwierzęta (pdf)

 

Źródło: Gmina Ryki

foto: wikipedia

 

 

Strzeżmy się oszustów

Policjanci ponownie przestrzegają przed oszustami wyłudzającymi pieniądze od osób starszych. aOszuści podając się za policjantów proszą proszą o pomoc w zatrzymaniu przestępców i przekazaniu gotówki. W ten sposób seniorzy często tracą oszczędności całego życia. Właśnie tak stało się w ubiegłym tygodniu w Rykach. 74-letnia mieszkanka powiatu ryckiego wysłuchała poleceń rzekomego policjanta i będąc przekonana, że pomaga funkcjonariuszom, przelała swoje oszczędności na podane konta.

 

Czytaj dalej

Zarządzenie Burmistrza Ryk w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Ryki

ZARZĄDZENIE NR 97/2019
BURMISTRZA RYK
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Ryki

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.poz.506) zarządzam,
co następuje:
§ 1. W związku ze śmiercią ks. mgr lic. kan. Krzysztofa Czyrki Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii
Najświętszego Zbawiciela w Rykach ogłaszam w dniu 25 czerwca 2019r. żałobę na terenie Gminy Ryki.
§ 2. Na znak żałoby na budynku Urzędu Miejskiego w Rykach oraz budynkach gminnych jednostek
organizacyjnych zostaną wywieszone flagi państwowe Rzeczypospolitej Polskiej z kirem.
§ 3. Apeluję do mieszkańców o wywieszenie w dniu żałoby flag państwowych Rzeczypospolitej Polskiej
z kirem oraz o nieorganizowanie w dniu żałoby imprez publicznych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym,
rekreacyjnym, sportowym.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Rykach i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

(-)Burmistrz Ryk
inż. Jarosław Żaczek

Unijne wsparcie dla przedsiębiorczych

Przedsiębiorcy z gmin powiatu ryckiego, należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Lepsza Przyszłość 411x0_lgd-logoZiemi Ryckiej” mogą liczyć na pomoc w promocji swoich towarów i usług. LGD tworzy platformę internetową, która powstaje dzięki środkom unijnym w ramach projektu “Inkubator wsparcia przedsiębiorczości”.

Czytaj dalej