Przywracanie lokalnych połączeń autobusowych.

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia umów  dotyczących udzielenia dopłaty z Funduszu a50rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Z Funduszu będą korzystać organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, czyli jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla, aby móc dofinansowywać nowe linie komunikacyjne utworzone na ich terenie.

Czytaj dalej