Informacja o naborze uzupełniającym wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach SIM. Wynajem, który kończy się własnością.

Termin naboru wniosków uzupełniających: od dnia 4 grudnia 2023 do dnia 29 grudnia2023 r.
W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wpisu na listę najemców decyduje data i godzina złożonego wniosku.

sim_uzu

Burmistrz Ryk ogłasza uzupełniający nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Rykach przy ul. Granicznej, które zostaną wybudowane w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową SIM Lubelskie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. W Rykach planuje się budowę 64  mieszkań. Program skierowany jest dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Wnioski są dostępne w Urzędzie Miejskim w Rykach pokój 120,  na stronie internetowej gminy Ryki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gospodarka nieruchomościami, SIM – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa.

Wypełniony wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów kwalifikacji, winien zostać złożony w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rykach ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym wnioskodawcy oraz dopiskiem: “Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym w Rykach z zasobu SIM Lubelskie sp. z o. o.”.
Rozpatrzone zostaną wyłącznie wnioski złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XCII/588/2023 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 29 września 2023 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji mieszkaniowej w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Lubelskie sp. z o.o. w Lublinie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

Osobami udzielającymi dodatkowych informacji w temacie mieszkań są:
Anna Witak-Cybula– telefon 81 8657 153
Marzenna Jędrych– telefon 81 8657 150

Załączamy prezentację “Zasady naboru wniosków w ramach inwestycji SIM Lubelski sp. z o.o.”

Wszystkich zainteresowanych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi drukami, uchwałą, zarządzeniem i informacjami przekazanymi przez SIM.
W załączeniu wniosek.

WNIOSEK o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w Rykach z zasobu SIM Lubelskie sp. z o.o.

UCHWAŁA NR XCII/588/2023 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

ZARZĄDZENIE NR 247/2023 BURMISTRZA RYK

ZARZĄDZENIE NR 278/2023 BURMISTRZA RYK

 

POTRĄCENIE ROWERZYSTY NA PRZEJEŹDZIE ROWEROWYM

Kierująca toyotą wyjeżdżając z ulicy Lotników Polskich w Dęblinie nie udzieliła pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na przejeździe dla rowerów doprowadzając do zderzenia. 29-letni cyklista z obrażeniami ciała i trafił do szpitala. Apelujemy o ostrożność na drodze. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

a40

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach SIM – Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

ryki3Burmistrz Ryk ogłasza nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Rykach przy ul. Granicznej, które zostaną wybudowane w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową SIM Lubelskie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Czytaj dalej

Sprzedam klimatyzator przenośny

Sprzedam klimatyzator przenośny.

Klimatyzator jest w bardzo dobrym stanie, prawie nie używany, kupiony jako nowy 2 lata temu.

Ma funkcję chłodzenia, grzania, suszenia.

Cena 1200 zł ( do negocjacji) odbiór tylko osobisty w Rykach.

 

Tel . 600 182 748

Groźne dachowanie w Grabowie Ryckim

Nadmierna prędkość była najprawdopodobniej przyczyną wypadku drogowego do którego doszło w Grabowie Ryckim. 21-letni mężczyzna kierując osobowym mercedesem, na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał na pobocze i dachował na pobliskiej łące. W wyniku zdarzenia dwie pasażerki doznały niegroźnych obrażeń ciała, a trzecia została przetransportowana do szpitala.

Czytaj dalej