Warsztaty z obsługi “Genially” – popularnej platformy do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Rykach została beneficjentem plakat_geniallyprogramu “Partnerstwo dla Książki”. W związku z tym przystępujemy do realizacji projektu “Przyszłość Planety”. Jednym z zaplanowanych przez nas działań są warsztaty z obsługi “Genially” – popularnej platformy do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści.  Warsztaty są skierowane do osób od 13-go roku życia. Prowadzone będą przez Panią Agnieszkę Halicką – ambasadorkę Genially w Polsce – pionierkę wykorzystywania tego narzędzia.  Warsztaty prowadzone będą w formule on-line, 3 spotkania po 3 godziny, jeden raz w tygodniu. Uczestnicy tych warsztatów, na podstawie fabuły książek, stworzą własne escape-roomy. Powstałe w ten sposób prace będą mogły wziąć udział w konkursie, w którym przewidziane zostały nagrody finansowe.

Ogólnopolski Konkurs Budowlany “Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Szanowni Państwo,modernizacja_roku
Gmina Ryki przystąpiła do konkursu “Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” z projektem Rewitalizacja Parku Miejskiego w Rykach dlatego zwracamy się z prośbą o oddanie głosu na nasz projekt.
Adres pod, którym można oddać swój głos: Zagłosuj
Po oddaniu głosu trzeba go potwierdzić klikając w link w mailu, który otrzymamy.

Głosować można raz na dobę, do czego bardzo Państwa zachęcamy.

UM RYKI

Ponad 6 mln zł na kształcenie zawodowe dla Powiatu Ryckiego

a225 marca br. Starosta Rycki Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Monika Kośmińska oraz Skarbnik Powiatu Aneta Działa podpisali dwie umowy na realizację projektów z zakresu kształcenia zawodowego na łączna kwotę przeszło 6 mln zł. Przedsięwzięcia maja na celu podnoszenie jakości edukacji, a także dodatkowe zajęcia i staże, które dzięki wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego będą realizowane w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach.

Czytaj dalej

 Komunikat Burmistrza Ryk

1-1W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Rykach oraz innych instytucjach jedynie do sytuacji koniecznych.

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa uprzejmie prosimy, aby sprawy urzędowe załatwiane były przez Państwa:

1. drogą telefoniczną pod numerami telefonów:

81 8657110 – Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rykach

81 8657121 – Ewidencja Ludności

81 8657124 – Dowody Osobiste

81 8657141 – Działalność Gospodarcza

81 8657123 – Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe

81 8657152 – Gospodarka Nieruchomościami

81 8657151 – Podziały i Rozgraniczenia Nieruchomości

81 8657150 – Planowanie Przestrzenne

81 8657143 – Ochrona Środowiska

81 8657154 – Gospodarka Odpadami

81 8657142 – Gospodarka Odpadami, fotowoltaika

81 8657132 – Inwestycje i Remonty

81 8657163 – Podatki teren wiejski

81 8657164 – Podatki teren miejski, wymiar podatków od środków transportowych

81 8657166 – Informacja dotycząca wysokości podatków rolny, leśny, środków transportowych i od nieruchomości.

81 8657135 – Promocja i Promocja Zdrowia

81 8657185 – Urząd Stanu Cywilnego

2. za pośrednictwem poczty elektronicznej:

ryki@ryki.pl – Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rykach

3. poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP

Przypominamy, że wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na rachunek Gminy Ryki prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Rykach za numerem:

76 8724 0005 2001 0000 4952 0005 – rachunek główny (wszelkie podatki i opłaty za wyjątkiem opłat za odbiór odpadów komunalnych)
65 8724 0005 2001 0000 4952 0009 – rachunek pomocniczy do opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Informujemy, że niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań możecie Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty/skrzynki EPUAP.

Rekomendujemy korzystanie z informacji umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rykach: http://www.ryki.pl – bez osobistego stawiennictwa.

Aktualne informacje na temat koronawirusa można uzyskać pod adresem: gis.gov.pl.

 

Ankieta dla mieszkańców Gminy Ryki „Usługi indywidualnego transportu door-to-door”

Drodzy Mieszkańcy gminy Ryki,
W związku z chęcią przystąpienia Gminy Ryki do projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.

Projekt ma na celu ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności (w tym osób z niepełnosprawnościami), poprzez uruchomienie usług indywidualnego transportu door-to-door. Zebranie informacji odnośnie skali zainteresowania przedmiotowym projektem pozwoli rzetelnie ocenić zapotrzebowanie na wprowadzenie usługi „door-to-door” na terenie gminy Ryki.
Ankieta jest anonimowa.

Link do ankiety: https://forms.gle/ArueCuZRERrJByho8