Technikum Ekonomiczne z Budowlanki Złotą Szkołą, Liceum Ogólnokształcące Brązową

budowlqankaTechnikum Ekonomiczne z Budowlanki Złotą Szkołą, Liceum Ogólnokształcące Brązową

 

Technikum Ekonomiczne z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach zostało wyróżnione Złotą Tarczę w rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie Skłodowskiej przypadł tytuł Brązowej Szkoły

W  23 edycji rankingu  fundacji  ryckie technikum  zajęło 82 miejsce w Polsce i 6 w województwie lubelskim . To jedyne technikum z powiatu ryckiego wyróżnione przez Perspektywy  za rok 2020.

Obecni absolwenci Budowlanki  zajęli  111 miejsce w Polsce w rankingu zdawalności matur.
Od lat uczniowie ekonomika z ZSZ 2 w Rykach należą do ścisłej czołówki w kraju.
Przed rokiem  wśród 500 najlepszych techników w Polsce byli na 305 miejscu, przed dwoma na 167, a przed trzema laty na 298. W swojej kolekcji szkoła miała już trzy brązowe i jedną srebrną tarczę . Teraz uzupełniła trofea o złotą i tytuł Złotej Szkoły.

Brązowa tarcza i tytuł Brązowej Szkoły przypadł ryckiemu LO. Licealiści uplasowali się na 560 miejscu w Polsce i 29 w województwie. Uczniowie tej szkoły od lat plasują się w drugiej i trzeciej dziesiątce najlepszych liceów lubelszczyzny

W rankingu ogólnopolskim sklasyfikowano 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Kapituła  złożona była z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad pod przewodnictwem dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oceniała zdawalność matur, egzaminów zawodowych i wyników olimpiad przedmiotowych

Miejsca szkół w rankingu ogólnopolskim, wojewódzkim, tarcza

                            r.2021         r.2020            r.2019           r.2018

TE Ryki              82(6)Z        305 (20)B   167 (13)S      298 (19) B

LO Ryki              560 (29)B   569 (36)B    483 (31)S     464 (26) B

Czytaj dalej

 Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

azbest_banerSzanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Czytaj dalej

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

nabor670Burmistrz Ryk – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza

Klauzula informacyjna

 

 Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhDziałając na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm) Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Termin składania ofert ustala się na dzień 12 luty 2021 r. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

UM RYKI

Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”

kkkkkMiejsko-Gminne Centrum kultury w Rykach oraz Szkolne Koło Caritas nr 3 przy PSP nr 1 w Rykach zapraszają na Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” pod honorowym patronatem Burmistrza Ryk Jarosława Żaczka i Proboszcza Parafii Stanisława Chodźki.

  • Konkurs przeznaczony jest dla solistów, zespołów i duetów z terenu miasta i gminy Ryki.

  • Uczestnicy Konkursu prezentują 1 utwór (kolęda lub pastorałka) wyłącznie w języku polskim.

  • Podstawą zgłoszenia do Konkursu jest nadesłanie linku do sfilmowanej prezentacji lub zgranie jej na dowolnym nośniku pamięci i dostarczenie wraz z wypełnioną kartką zgłoszenia do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach ul. Warszawska 11 lub na adres e-mail: centrumkultury.ryki@wp.pl do dnia 25.01.2021r.

Regulamin

Karta Zgłoszenia

Klauzula Informacyjna