Ryki i okolice pod okupacją niemiecką – spotkanie w CKiS w Rykach

W dniu 29 października 2023 r. w Izbie Pamięci “Orlika ” w Centrum Kultury i Sportu w Rykach odbyło się Spotkanie z lokalną historią oraz wykład pt. ” Ryki i okolice pod okupacją niemiecką”.
Wykład przeprowadził pan dr. Marcin Paluch – historyk i wykładowca Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie .
Spotkanie dofinansowano ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa” w ramach zadania “Ryki w hołdzie bohaterom “