Działania NURD – akcja policjantów ruchu drogowego

19 stycznia br. na drogach i ulicach powiatu ryckiego Policjanci w ramach akcji „NURD” (Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego) będą zwracać szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą przyglądać się, czy piesi nie łamią przepisów ruchu drogowego. Działania rozpoczną się o 6 rano i potrwają do późnych godzin nocnych.rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

W działaniach „NURD” (Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego) biorą udział policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z ryckiej  komendy. W trakcie funkcjonariusze  będą zwracać uwagę na  wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami silnikowymi wobec pieszych oraz wykroczenia popełnione przez pieszych.

Celem akcji jest przede wszystkim dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Działania ukierunkowane są na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. Podczas działań policjanci będą karali mandatami pieszych, którzy przechodzą w miejscach niedozwolonych, oraz tych którzy nie stosują się do sygnalizacji świetlnej i innych zasad ruchu drogowego dotyczących pieszych.

Piesi jako Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego są tą grupą użytkowników dróg, którzy doznają w czasie zdarzeń drogowych najcięższych obrażeń. Przyczyny tych zdarzeń to wynik nieprawidłowego przechodzenia przez jezdnię, niewłaściwego poruszania się po drogach, nie zwracania uwagi na nadjeżdżające pojazdy, co skutkuje nagłym wtargnięciem tuż przed nadjeżdżający pojazd, często również w obrębie przejść dla pieszych.  Pomimo, iż przepisy w tych rejonach dają pierwszeństwo właśnie pieszym, nagłe wejście na drogę wprost przed nadjeżdżający pojazd kończy się zazwyczaj  tragicznie dla pieszego. I nie chodzi tu kto był winny ale kto przeżył, lub odniósł obrażenia skutkujące utratą zdrowia na całe życie.  W tych przypadkach osoby będące w pojazdach najczęściej nie odnoszą obrażeń. Wiele ofiar wypadków wśród pieszych mogłoby do dziś cieszyć się życiem i zdrowiem, gdyby stosowały się do przepisów ruchu drogowego i kierowało się zasadą ograniczonego zaufania.

Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy przede wszystkim od nas samych.

aspirant sztabowy Agnieszka Marchlak

KPP RYKI