Lekcja miłości do Ojczyzny

01Piękną i wzruszającą uroczystość przygotowała cała społeczność Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Rykach w dniu 10.05.2018 r. Pod hasłem ,,Ojczyznę kochać trzeba” zakończył się tydzień ciekawych zajęć związanych z patriotyzmem.

Efekty działań najmłodszych widoczne były na zewnątrz i wewnątrz budynku. Całe przedszkole udekorowano w kolorach biało – czerwonych. Oprócz chorągiewek w ręku każdego dziecka i przypiętych kotylionów w barwach narodowych znalazły się elementy wyposażenia każdej sali, schodów, ubrań, nawet białe firanki przepasano czerwoną wstążką…

Najważniejsza jednak była duma z bycia Polakiem zaprezentowana w programie artystycznym. Przedszkolaki stanęły na wysokości zadania! Wszystkie znają i umieją śpiewać nasz hymn narodowy. Pięknie recytowały, bez żadnej pomyłki, patriotyczne wierszyki. Niektóre z nich nawet potrafią płynnie czytać! Świetnie w strojach ludowych tańczyły krakowiaka. A na koniec uroczystości cała społeczność przedszkola wraz z Panią Dyrektor Grażyną Jeżewską oraz Panią Dyrektor SASiP-u wzięła udział w doniosłym wydarzeniu. Otóż na placu przedszkolnym posadzone zostały 2 Dęby Niepodległości. Nazwano je imionami patronów Polski – Wojciech i Stanisław. Miejmy nadzieję, że będą rosnąć zdrowo na oczach kolejnych pokoleń najmłodszych mieszkańców Ryk.

Piękna postawa przedszkolaków, dyrekcji i pracowników tej placówki pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Obywatelskie i patriotyczne wychowanie, które z takim zaangażowaniem jest realizowane w Jedynce, jest gwarancją naszej narodowej tożsamości.

Za piękną lekcję miłości do Ojczyzny wszystkim przedszkolakom i opiekunom bardzo dziękujemy.

Źródło: UM RYKI