Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

herb_01Działając na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668, 1570, 2020) Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

Na realizację zadań konkursowych w budżecie Gminy Ryki na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości: 293 000,00 zł. Termin składania ofert ustala się na dzień 19 marca 2020 r.  Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.