PIT-y z ZUS już w drodze. Jak odliczyć 1 procent?

d1Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych za 2017 rok. PIT-y trafią do osób, które w ubiegłym roku choć raz pobrały świadczenie z ZUS.

 

W województwie lubelskim formularze podatkowe przygotowane przez ZUS otrzyma 455 tysięcy osób – m.in. emerytów, rencistów i osób, które pobierały zasiłki. PIT-y powinny dotrzeć do świadczeniobiorców najpóźniej w pierwszych dniach marca.

Część osób ZUS wyręczy w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Pozostali dostaną z Zakładu  informację o dochodach, która posłuży do samodzielnego wypełnienia zeznania podatkowego.

Kogo ZUS rozliczy z podatku?

Większość klientów otrzyma z Zakładu PIT-40A. To roczne obliczenie podatku. Dostaną je osoby, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie otrzymują. – Liczy się tutaj data wypłaty, a nie data przyznania świadczenia. Jeśli na przykład ZUS przyznał emeryturę od grudnia 2017 roku, ale jej pierwsza wypłata nastąpiła w styczniu 2018 roku, to taki emeryt nie otrzyma rozliczenia podatku za ubiegły rok – precyzuje Hanna Barańska, naczelnik Wydziału Wypłat Emerytur i Rent z Oddziału ZUS w Lublinie.

Jeśli świadczenie z ZUS jest jedynym źródłem dochodu emeryta lub rencisty, to nie musi on samodzielnie rozliczać się z urzędem skarbowym. ZUS przekaże jego zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

Czy emeryt może przekazać „1 procent”?

Każdy podatnik może przekazać 1 procent podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Może to zrobić również emeryt i rencista, którego to ZUS rozliczył z urzędem skarbowym. Wystarczy że podatnik złoży w urzędzie skarbowym wypełnione oświadczenie PIT-OP.

Kto rozlicza się sam?

Samodzielnie musi rozliczyć podatek osoba, która otrzymała PIT-40A, ale miała dodatkowe dochody poza ZUS lub chce skorzystać z ulg podatkowych. PIT-40A traktuje wtedy jak informację o dochodach, wypełnia zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36 i składa je w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2018 r.

Samodzielnie rozliczają się w urzędzie skarbowym także osoby, które dostaną z ZUS inne formularze podatkowe (PIT-11A, PIT-11 lub PIT-8C).

 

 

Małgorzata Korba

regionalny rzecznik ZUS

w województwie lubelskim