„Spotkanie słowiańsko – cygańskie”

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura-Interwencje 2018 EtnoPolska.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!

 

plakat-cyganie2 (1)Na „Spotkanie słowiańsko – cygańskie”  dnia 6 października 2018 r.                  – Sala widowiskowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu, rozpoczęcie godz. 15:00

 

KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA.

Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Kultura – Interwencje jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu z przyjemnością informuje, iż otrzymała dotację z  programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska  na realizację zadań wzmacniających lokalną tożsamość kulturową i zwiększających uczestnictwo w kulturze.

Złożono 648 wniosków! Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 231 beneficjentów. Wśród zaszczytnych beneficjentów programu  na pozycji 16 uplasował się  projekt pn. Spotkanie słowiańsko-cygańskie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.

Założeniem programu ogłoszonego przez Narodowe  Centrum Kultury jest docenienie i upowszechnienie wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego.