Uroczystość otwarcia sali gimnastycznej w Moszczance

a1Uroczystość swoją obecnością uświetniło wielu znamienitych gości, m.in. Proboszcz Parafii Bobrowniki – ks. Dariusz Cabaj, ks. Adam Woźniak z Parafii Ryki, emerytowani dyrektorzy naszej placówki: pan Tadeusz Pawłowski, pan Czesław Bober, pani Hanna Witek. Swoją obecnością zaszczycili nas również: pan Tadeusz Wawerski – doradca Ministra Edukacji i Nauki, pan Stanisław Gogacz – Senator RP, pan Paweł Paszko – Dyrektor Biura Wojewody Lubelskiego, pan Leszek Kowalczyk – Radny  Województwa Lubelskiego, pan Jarosław Żaczek – Burmistrz Ryk, pan Marek Jóźwik – Zastępca Burmistrza Ryk, pani Monika Kośmińska – Zastępczyni Starosty Ryckiego, pan Piotr Łysoń – Przewodniczący Rady Powiatu, pan Ryszard Bieńczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej, pani Marzanna Ostrowska - Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie, pani Małgorzata Zarajczyk – Gorzko – wizytator KO w Lublinie, pani Hanna Jończyk -  Dyrektor Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli  w Rykach. Przybyli także prezesi i dyrektorzy zakładów pracy, szkół i przedszkoli Gminy Ryki, radni, sołtysi, emerytowani pracownicy naszej szkoły, a także zaprzyjaźnieni z placówką mieszkańcy Moszczanki i sąsiednich miejscowości. Minister Edukacji i Nauki – Pan Przemysław Czarnek – spotkał się z nauczycielami oraz dyrektorami ryckich placówek oświatowych o godzinie 17. Pan Minister uczestniczył w rajdzie „Martyrologii Poległych Lubelszczyzny” wiodącym z Kocka do Adamowa, dlatego przybył do Moszczanki z opóźnieniem.