W Hołdzie Dla Niepodległej

Z radością informujemy, że Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach zostało
beneficjentem programu dotacyjnego NIEPODLEGŁA w ramach Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.


a1Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski
w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na
temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną
rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.
Realizowane w ramach programu zadania mają wzmacniać poczucie wspólnoty
w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność,
solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.
Poprzez zaplanowane działania takie jak koncerty patriotyczne, warsztaty artystyczne,
wokalne, rękodzieła artystyczne, gry terenowe, spotkania o tematyce historycznej oraz
stworzenie ścieżki edukacyjno-historycznej chcemy przybliżyć
i upowszechnić wiedzę o wydarzeniach historycznych i upamiętnić miejsca, które
powinny być znane dla każdego mieszkańca Ryk-Polaka.
Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Ryki, a skierowany będzie do wszystkich
mieszkańców z każdej grupy wiekowej.
Koordynatorem jest Donata Jurzysta-Łukasiak.
Partnerami Projektu są: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Ognisko
Muzyczne w Rykach, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
w Rykach, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach.
Patronat Medialny: Twój Głos- Gazeta Powiatu Ryckiego , Portal LRY 24
Zachęcamy do radosnego świętowania 100-lecia Niepodległej!