Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Ryckiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie na potr.

a40Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Ryckiego, położonych w Sobieszynie, gminie Ułęż, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie na potr.

 

wykaz

 https://www.ryki.powiat.pl/aktualnosci/n,268064,wykaz-nieruchomosci.html