Gmina Ryki uzyskała dofinansowanie ……

W dniu 25.11.2022r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed wręczył 54 umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
✔Gmina Ryki uzyskała dofinansowanie do projektu “Przebudowa Drogi Gminnej 102838L Ryki-Janisze-Stary Bazanów.
✔Dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2022 w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanej z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
✔Wartość całkowita projektu 4 865 525,00 zł
koszt kwalifikowalny 4 864 479,50 zł
kwota dofinansowania 3 095 268,00 zł
✔Długość przebudowanych dróg 2,766 km.
✔Celem operacji jest wsparcie lokalnego rozwoju w sołectwach Janisze i Stary Bazanów poprzez zapewnienie komunikacji przebudowaną drogą o długości 2,766 km.
✔Stan projektowy drogi:
szerokość jezdni 5m, pobocze utwardzone o szerokości 4m, ustawienie barier na odcinku istniejącego przepustu/mostu, wzmocnienie konstrukcji jezdni, nawierzchnia asfaltowa, wykonanie kanału technologicznego.
✔Zakres robót do wykonania: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, zdjęcie warstwy humusu, wykonanie kanału technologicznego, korytowanie pod konstrukcję jezdni i zjazdów, wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni, wykonanie nawierzchni zjazdów, roboty wykończeniowe.